دنیای انیمه من/(°~°)\ http://rainbowshycod.mihanblog.com 2018-10-15T07:26:13+01:00 text/html 2018-08-25T04:22:47+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت ۵ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1116 <p dir="rtl"></p><div style="text-align: center;"><font size="4">کنیچیوا مینا سان</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">امدم با ادامه داستان خوشحالم ادامه هم اومد&nbsp;</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">بچه ها من که نمیتونم به وب همتون سر بزنم خودتون بیایین ببینین دیگه هر روز میزارمش و بریم ادامه ^~^\</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">الان داستان رو نوا،لیا،مری و دنی هستش ایکه مینا °∆°\</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">بچه ها فکت برا داستانم بزارم ؟؟؟</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">معرفی نامه دارم مینویسم تا کامل شد میزارمش آخه خیلی شخصیت توش هست وقتی فکت بزارم بیشتر متوجه داستان می‌شید</font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4">فک کنم اولین نفری ام که فکت برا داستانش میزاره (^^)\&nbsp;</font></div> <p></p> text/html 2018-08-15T16:49:00+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ کنیچیوا http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1115 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>کنیچیوا مینا </font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>تادایما </font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>گومن فور داستان</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>به ذهنم نمیرسه بقیشو بنویسم فقط تا پارت چهار نوشتم</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>اها راستی گفتم که نقاشیهامو میزارم الان گذاشتم برید ببینید حال کنید</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>برید سراغ دکمه ها</font></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font> </font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-07-29T05:37:18+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت۴ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1114 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کنیچیوا مینا</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">تادایما /(^~^)\</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">یوش اینم از پارت چهارم&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">برید ادامه&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><br></p></div> text/html 2018-07-28T08:06:58+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ گومن ... http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1113 کنیچیوا مینا&nbsp;<div>یه خبر بدم که پارت اول حذف نشده جداش کردم و نوشتم پارت اول</div><div>و نظرم به کل عوض شد همون مال خودمو ادامه میدم&nbsp; -____-</div><div>اصلا منو چه به هنتای ها همش میان میگن اعصابمو خورد کردید&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></div> text/html 2018-07-27T17:55:05+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ ادامه داستان فاصله‌ی زندگی تا مرگ پارت ۳ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1111 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Nassim">پست تغییر یافت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">ادامه داستان&nbsp; گذاشته شد و برای خوندنش برید&nbsp; ادامه&nbsp; ^~^\</font></div> text/html 2018-07-27T06:05:24+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت ۲ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1110 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">یوش اینم ادامه اش</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">بچه ها میگم اول بزارید کل جزئیات داستان رو بزارم&nbsp;&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">اسم : فاصله زندگی تا مرگ</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">ژانر:کمدی،عاشقانه، ماوراء طبیعی،مدرسه ای</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">پوستر:آماده نیست ۰_____۰</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">نویسنده:نائو چان&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">برو ادامه ^^</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">هر کسی پارت اولو نخونده بره پست قبلی رو بخونه</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">تو نظر سنجی شرکت کنید اونگای شیماس ۰____۰</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> text/html 2018-07-27T05:14:29+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت ۱ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1112 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">برو ادامه ^~^</span></div> text/html 2018-07-26T17:46:16+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ مرسی @~@\ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1109 خب خب خیلی ها از داستان حمایت کردن پس حتما می‌زارم<div>&nbsp;خیلی مرسی</div><div>&nbsp;ادامه داستان قراره جالب تر از اینا باشه</div><div>&nbsp;فردا ادامه گذاشته میشه پس منتظر باشید فقط هر کی میخواد ادامه شو بخونه بهم بگه که بهتون خبر بدم نمی‌خواد حرفتونو طولانی کنید فقط بگید خبر بده&nbsp;</div><div>راستی دوست دارید اول با خانواده شروع بشه یا اعضای خارجی خودم اول با خانواده شروع و بعد میرم روی دوستاش</div><div>&nbsp;اسم داستان هم :فاصله ی مرگ تا زندگی هستش&nbsp;</div><div>پوسترشو درست میکنم ^^</div><div>خب بای بای تا قسمت جدید</div> text/html 2018-07-26T10:38:43+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ کنیچیوا +_+ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1108 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کنیچیوا مینا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دایجوبو؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">واتاشی سوگوی اوریشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ناندا؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای اینکه یه هیجانی تو وبلاگ نویسی پیدا کردم ولی توضیح دادنش سخته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ا... میخوام یه چند تا از نقاشیامو بزارم تو وب وقتی گذاشتم برید به دکمه مخصوصش سر بزنین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بچه ها میخوام یه چیزی بپرسم اولین عشق انیمه ایتون کیه ؟؟ همتون باید بگید ها... (من هزار تا عشق دارم شما رو نمیدونم)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;ولی اولیش کیریتو بود ...وایییییییی عشقیه واسه خودش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ژاپنی رو در حد تیم ملی دارم یاد میگیرم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بچه میگم پیشنهاد میشه بدین که چی بزارم تا به حال اینو نگفتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">(۰___________۰)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">میدونید اگه من تو ژاپن به دنیا میومدم از استعداد ام استفاده میکردم چون میدونستم ناول ها بازی ها و انیمه های خیلی خوبی درست کنم چون باورتون نمیشه من 26تا کاراکتر با اسم های مختلف&nbsp; شکل مشخص شده و داستان هم که درست شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">می‌خواین اولشو براتون توضیح بدم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-11T06:03:54+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ سلام ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1106 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سلام به همگی </b></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/dancing-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خرگوش بازیگوش,شکلک بازی,شکلک تفریح,شکلک سرگرمی,شکلک فرم رقص,شکلک تمرین رقص,,get naughty rabbit,get games,smiley fun,emoticon entertainment,smiley dance form,faces practicing dance,,الحصول على أرنب مطیع,الحصول على ألعاب,مبتسم المتعة,التعبیرات الترفیه," width="70" height="50"></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>حالتون چطوره ؟؟</b></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/dizzy-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خرگوش خوابالود,شکلک خرگوش خواب,شکلک خوابالو,شکلک خوابالود,شکلک گخرگوش گیج,,get sleepy rabbit,emoticon rabbit sleep,smiley Khvabalv,get sleepy,smiley Gkhrgvsh Confused,,الحصول على أرنب نعسان,التعبیرات أرنب النوم,مبتسم Khvabalv,الحصول على نعسان,مبتسم G" width="70" height="50"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>منو وبلاگ با هم داریم فسیل میشیم</b></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/pheew-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خسته,شکلک عرق کرده,شکلک جدید,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های بامزه,شکلک های خنده دار,,get tired,get sweaty,new faces,get cute,smiley funny,,تتعب,الحصول تفوح منه رائحة العرق,وجوه جدیدة,الحصول على لطیف,مبتسم مضحك," width="50" height="50"></b></font></div><br><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>حلا بگذریم </b></font></font><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/flying-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات," width="50" height="50"></b></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>میشه بپرسم کجاییییییییییییییییییییییییییییییییییید؟</b></font></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/get-out-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک دعوا,شکلک عصبانی,شکلک خشن,شکلک بی اعصاب,,get action,get angry,get tough,get the nerves,,الحصول على العمل ,تغضب,الحصول صعبة,الحصول على الأعصاب," width="48" height="48"></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;حوصلم پوکید</font></b></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/help-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک دیوانه,شکلک خرگوش دیوانه,شکلک روانی,,get crazy,get mad rabbit,get emotional,,الحصول على مجنون,الحصول على الأرنب المجنون,الحصول العاطفی," width="60" height="50"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak">همش داشتم انیمه میدیدم</font></b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/love-you-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک عشق ورزیدنشکلک عاشقیشکلک های عشقی,,smiley Vrzydnshklk Ashqyshklk love love,,مبتسم Vrzydnshklk Ashqyshklk الحب الحب," width="48" height="48"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak">یکی هم نیس باهاش حرف بزنم خالی شم</font></b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/calm-down-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک کمک,شکلک از خواب بیدار کردن,از خواب بیدار کردن خرگوش,شکلک دعوا,,get help,smiley wake up,rabbit wake up ,get action,,حصول على مساعدة,مبتسم یستیقظ,الأرنب الإیقاظ ,الحصول على العمل ," width="72" height="48"></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">کاری نداشتم تو وبلاگ فقط اومدم خبر بدم که زنده ام</font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/drama-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک مدل,شکلک مدلینگ,شکلک خرگوش روی صحنه,شکلک صحنه نمایش,شکلک پرژکتور,شکلک صحنه,,get model,smiley Modeling,emoticon rabbit stage,screen icon,smiley projector,get set,,الحصول على نموذج,مبتسم النمذجة,مرحلة أرنب التعبیرات,رمز شاشة,مبتسم العرض,الحصول على تعیی" width="72" height="72"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak"></font></b><br></div> text/html 2018-06-07T07:09:00+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی خواهرت حرفی رو میزنه که نباید بزنه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1105 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images6.fanpop.com/image/photos/35400000/Clannad-kawaii-anime-35428308-500-281.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;">توجه :صفحه دوم ادامه مطلب هایس&nbsp; که امروز گذاشتم قرار دارن سر بزنین</div> text/html 2018-06-07T07:03:47+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی دو تا از دوستات دست به یکی کردن http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1104 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.lowgif.com/small/b59b597ad5c6d269-anime-kawaii-anime-girl-anime-gif-love-lab-litiadelovely.gif" alt=""> text/html 2018-06-07T07:02:41+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی احمق تر از دوستت پیدا نمیشه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1103 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pa1.narvii.com/6143/76f895aaddf85d38bef7a084730d505751164047_00.gif" alt=""> text/html 2018-06-07T06:58:26+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی دق تو دلت باشه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1102 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s.orzzzz.com/news/8b/83//574d342c74cf6.gif" alt=""></div> text/html 2018-06-07T06:55:08+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی یکی می‌پره وسط حرفت http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://img.gifmagazine.net/gifmagazine/images/626423/original.gif" alt=""></div>