دنیای انیمه من/(°~°)\ http://rainbowshycod.mihanblog.com 2018-08-15T21:47:31+01:00 text/html 2018-08-15T16:49:00+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ کنیچیوا http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1115 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>کنیچیوا مینا </font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>تادایما </font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>گومن فور داستان</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>به ذهنم نمیرسه بقیشو بنویسم فقط تا پارت چهار نوشتم</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>اها راستی گفتم که نقاشیهامو میزارم الان گذاشتم برید ببینید حال کنید</font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font>برید سراغ دکمه ها</font></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="https://i.pinimg.com/originals/a2/58/54/a25854ded564dee78d841a29fad1331d.gif" alt="Related image" style="margin-top: 89px;" width="84" height="52"></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font> </font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-07-29T05:37:18+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت۴ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1114 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کنیچیوا مینا</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">تادایما /(^~^)\</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">یوش اینم از پارت چهارم&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">برید ادامه&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><br></p></div> text/html 2018-07-28T08:06:58+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ گومن ... http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1113 کنیچیوا مینا&nbsp;<div>یه خبر بدم که پارت اول حذف نشده جداش کردم و نوشتم پارت اول</div><div>و نظرم به کل عوض شد همون مال خودمو ادامه میدم&nbsp; -____-</div><div>اصلا منو چه به هنتای ها همش میان میگن اعصابمو خورد کردید&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></div> text/html 2018-07-27T17:55:05+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ ادامه داستان فاصله‌ی زندگی تا مرگ پارت ۳ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1111 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Nassim">پست تغییر یافت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">ادامه داستان&nbsp; گذاشته شد و برای خوندنش برید&nbsp; ادامه&nbsp; ^~^\</font></div> text/html 2018-07-27T06:05:24+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت ۲ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1110 <p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">یوش اینم ادامه اش</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">بچه ها میگم اول بزارید کل جزئیات داستان رو بزارم&nbsp;&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">اسم : فاصله زندگی تا مرگ</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">ژانر:کمدی،عاشقانه، ماوراء طبیعی،مدرسه ای</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">پوستر:آماده نیست ۰_____۰</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">نویسنده:نائو چان&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">برو ادامه ^^</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">هر کسی پارت اولو نخونده بره پست قبلی رو بخونه</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">تو نظر سنجی شرکت کنید اونگای شیماس ۰____۰</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> text/html 2018-07-27T05:14:29+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ داستان فاصله‌ای زندگی تا مرگ پارت ۱ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1112 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">برو ادامه ^~^</span></div> text/html 2018-07-26T17:46:16+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ مرسی @~@\ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1109 خب خب خیلی ها از داستان حمایت کردن پس حتما می‌زارم<div>&nbsp;خیلی مرسی</div><div>&nbsp;ادامه داستان قراره جالب تر از اینا باشه</div><div>&nbsp;فردا ادامه گذاشته میشه پس منتظر باشید فقط هر کی میخواد ادامه شو بخونه بهم بگه که بهتون خبر بدم نمی‌خواد حرفتونو طولانی کنید فقط بگید خبر بده&nbsp;</div><div>راستی دوست دارید اول با خانواده شروع بشه یا اعضای خارجی خودم اول با خانواده شروع و بعد میرم روی دوستاش</div><div>&nbsp;اسم داستان هم :فاصله ی مرگ تا زندگی هستش&nbsp;</div><div>پوسترشو درست میکنم ^^</div><div>خب بای بای تا قسمت جدید</div> text/html 2018-07-26T10:38:43+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ کنیچیوا +_+ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1108 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کنیچیوا مینا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دایجوبو؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">واتاشی سوگوی اوریشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ناندا؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای اینکه یه هیجانی تو وبلاگ نویسی پیدا کردم ولی توضیح دادنش سخته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ا... میخوام یه چند تا از نقاشیامو بزارم تو وب وقتی گذاشتم برید به دکمه مخصوصش سر بزنین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بچه ها میخوام یه چیزی بپرسم اولین عشق انیمه ایتون کیه ؟؟ همتون باید بگید ها... (من هزار تا عشق دارم شما رو نمیدونم)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;ولی اولیش کیریتو بود ...وایییییییی عشقیه واسه خودش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ژاپنی رو در حد تیم ملی دارم یاد میگیرم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بچه میگم پیشنهاد میشه بدین که چی بزارم تا به حال اینو نگفتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">(۰___________۰)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">میدونید اگه من تو ژاپن به دنیا میومدم از استعداد ام استفاده میکردم چون میدونستم ناول ها بازی ها و انیمه های خیلی خوبی درست کنم چون باورتون نمیشه من 26تا کاراکتر با اسم های مختلف&nbsp; شکل مشخص شده و داستان هم که درست شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">می‌خواین اولشو براتون توضیح بدم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-11T06:03:54+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ سلام ^^ http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1106 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سلام به همگی </b></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/dancing-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خرگوش بازیگوش,شکلک بازی,شکلک تفریح,شکلک سرگرمی,شکلک فرم رقص,شکلک تمرین رقص,,get naughty rabbit,get games,smiley fun,emoticon entertainment,smiley dance form,faces practicing dance,,الحصول على أرنب مطیع,الحصول على ألعاب,مبتسم المتعة,التعبیرات الترفیه," width="70" height="50"></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>حالتون چطوره ؟؟</b></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/dizzy-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خرگوش خوابالود,شکلک خرگوش خواب,شکلک خوابالو,شکلک خوابالود,شکلک گخرگوش گیج,,get sleepy rabbit,emoticon rabbit sleep,smiley Khvabalv,get sleepy,smiley Gkhrgvsh Confused,,الحصول على أرنب نعسان,التعبیرات أرنب النوم,مبتسم Khvabalv,الحصول على نعسان,مبتسم G" width="70" height="50"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>منو وبلاگ با هم داریم فسیل میشیم</b></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/pheew-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک خسته,شکلک عرق کرده,شکلک جدید,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های بامزه,شکلک های خنده دار,,get tired,get sweaty,new faces,get cute,smiley funny,,تتعب,الحصول تفوح منه رائحة العرق,وجوه جدیدة,الحصول على لطیف,مبتسم مضحك," width="50" height="50"></b></font></div><br><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>حلا بگذریم </b></font></font><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/flying-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات," width="50" height="50"></b></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>میشه بپرسم کجاییییییییییییییییییییییییییییییییییید؟</b></font></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/get-out-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک دعوا,شکلک عصبانی,شکلک خشن,شکلک بی اعصاب,,get action,get angry,get tough,get the nerves,,الحصول على العمل ,تغضب,الحصول صعبة,الحصول على الأعصاب," width="48" height="48"></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;حوصلم پوکید</font></b></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/help-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک دیوانه,شکلک خرگوش دیوانه,شکلک روانی,,get crazy,get mad rabbit,get emotional,,الحصول على مجنون,الحصول على الأرنب المجنون,الحصول العاطفی," width="60" height="50"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak">همش داشتم انیمه میدیدم</font></b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/love-you-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک عشق ورزیدنشکلک عاشقیشکلک های عشقی,,smiley Vrzydnshklk Ashqyshklk love love,,مبتسم Vrzydnshklk Ashqyshklk الحب الحب," width="48" height="48"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak">یکی هم نیس باهاش حرف بزنم خالی شم</font></b><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/calm-down-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک کمک,شکلک از خواب بیدار کردن,از خواب بیدار کردن خرگوش,شکلک دعوا,,get help,smiley wake up,rabbit wake up ,get action,,حصول على مساعدة,مبتسم یستیقظ,الأرنب الإیقاظ ,الحصول على العمل ," width="72" height="48"></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">کاری نداشتم تو وبلاگ فقط اومدم خبر بدم که زنده ام</font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/crazy-rabbit/drama-crazy-rabbit-emoticon.gif" alt="شکلک مدل,شکلک مدلینگ,شکلک خرگوش روی صحنه,شکلک صحنه نمایش,شکلک پرژکتور,شکلک صحنه,,get model,smiley Modeling,emoticon rabbit stage,screen icon,smiley projector,get set,,الحصول على نموذج,مبتسم النمذجة,مرحلة أرنب التعبیرات,رمز شاشة,مبتسم العرض,الحصول على تعیی" width="72" height="72"></div><div align="center"><b><font size="5" face="Mihan-Koodak"></font></b><br></div> text/html 2018-06-07T07:09:00+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی خواهرت حرفی رو میزنه که نباید بزنه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1105 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images6.fanpop.com/image/photos/35400000/Clannad-kawaii-anime-35428308-500-281.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;">توجه :صفحه دوم ادامه مطلب هایس&nbsp; که امروز گذاشتم قرار دارن سر بزنین</div> text/html 2018-06-07T07:03:47+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی دو تا از دوستات دست به یکی کردن http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1104 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.lowgif.com/small/b59b597ad5c6d269-anime-kawaii-anime-girl-anime-gif-love-lab-litiadelovely.gif" alt=""> text/html 2018-06-07T07:02:41+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی احمق تر از دوستت پیدا نمیشه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1103 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pa1.narvii.com/6143/76f895aaddf85d38bef7a084730d505751164047_00.gif" alt=""> text/html 2018-06-07T06:58:26+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی دق تو دلت باشه http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1102 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s.orzzzz.com/news/8b/83//574d342c74cf6.gif" alt=""></div> text/html 2018-06-07T06:55:08+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ وقتی یکی می‌پره وسط حرفت http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://img.gifmagazine.net/gifmagazine/images/626423/original.gif" alt=""></div> text/html 2018-06-07T06:47:44+01:00 rainbowshycod.mihanblog.com ♥❄ ♥❄nao_chan❄ ♥❄ ♥ معرفی انیمه Sora no Method http://rainbowshycod.mihanblog.com/post/1100 خلاصه انیمه:<span style="box-sizing: border-box; font-family: lighe, tahoma; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.51);">یه روز Komiya Nonoka تو مسیر زندگیش اون هم بعد از قولی که تو بچگی با دوستای کوچیکش بهم دادند تو یه مزرعه پر از آفتاب گردون اون هم بعد از این که یه کریستال درخشان وسط آسمون پیداش میشه Noel رو میبینه و از اون روز به بعد . . . به دلیل آرزویی که یک دختر برای تغییر شهرشون می کنه ناگهان دیسکی بالای این شهر ظاهر میشه و بعد از اون تغییرات شروع میشه. ولی این تغییرات چی هستن؟ نوئل، این دختر مرموز که شبیه بچه هاست کیه؟ گل های آفتابگردون؟! چرا نونوکا از دیسک متنفره و می خواد کاری کنه که دیسک از بین بره؟ یه پیمان تو دوران کودکی؟!</span><div><span style="box-sizing: border-box; font-family: lighe, tahoma; font-weight: bolder; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.51);">عکس انیمه :</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.takanime1.pro/wp-content/uploads/Sora-no-Method.jpg" alt=""></div><div>خیلی خوشگله خودم دیدمش شما هم ببنین</div>