کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
دنیای انیمه من/(°~°)\

ღFixed Postღ

جمعه 28 آبان 1395 05:00 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: خبر و حرف ها ،
 کـــــنــــیــــچــــیـــوا

اوکــــایــرے  

 مـــن نـــائـــو-چــــان هـــســـتـــم   

یــــه اوتـــــا کـــــوے( نـــمــیـــگــم درجــه یــکــم :|) 

  ایــــنــجــا از انـــیمـــه آپــ مـــیـــشـــه و هـــر چـــیـــز دیــگـــه اے
دوســــت دارم مــنــو نــائـو-چــان صــدا کـــنــیــد

خــــب بـــریـــم ســـراغ قـــوانـــیـــن:
1. نــــظـــر بـــده   
2. پــیــشــنــهــاد 100%
3. 
اگــــه دیـــدے نـــبـــودم بـــدون نـــت نـــداشــتــم یـــا یــه مــشــکــلــے بــــود
 
4.بـــــه دکـــمـــه هـــا ســــر بـــزنـــیـــد  
5.لـــیـــنـــک حـــتــمــا 
6. نـــویــــســـنـــده نـــمــــیـــخـــوام  


THE END


 ایـــنم لــــگــو وبــ : 

  و ایـــنـــم دکـــمــــه هــا: 
 ســـایـــونــارا 
دیدگاه ها : تا عشق دارم
برچسب ها: انیمه ،
آخرین ویرایش: شنبه 27 آبان 1396 07:51 ب.ظ

*0*

چهارشنبه 1 شهریور 1396 01:00 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
یه جوری میان انگارمرتکب قتل شدیم:|دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 شهریور 1396 01:02 ب.ظ

اینا چی بیدن... :|

چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:58 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:59 ب.ظ

:|

چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:57 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
حالا چی ؟؟دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:58 ب.ظ

کدنویسی

سه شنبه 31 مرداد 1396 07:04 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: خبر و حرف ها ،
شکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات,بچه ها من میخواستم دوباره کدنویس بشمشکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات,
 شکلک عفاده,شکلک ناز و ادا,قیافه گرفتن,,smiley Fadh,get cute and say,gesturing,,مبتسم فعاضه,الحصول على طیف ویقول,مشیرا,ولی گفتم نه دیگه نه شکلک عفاده,شکلک ناز و ادا,قیافه گرفتن,,smiley Fadh,get cute and say,gesturing,,مبتسم فعاضه,الحصول على طیف ویقول,مشیرا,
شکلک خرگوش بازیگوش,شکلک بازی,شکلک تفریح,شکلک سرگرمی,شکلک فرم رقص,شکلک تمرین رقص,,get naughty rabbit,get games,smiley fun,emoticon entertainment,smiley dance form,faces practicing dance,,الحصول على أرنب مطیع,الحصول على ألعاب,مبتسم المتعة,التعبیرات الترفیه,بعد داشتم تو پوشه ها دنبال یه عکس میگشتم کهشکلک خرگوش بازیگوش,شکلک بازی,شکلک تفریح,شکلک سرگرمی,شکلک فرم رقص,شکلک تمرین رقص,,get naughty rabbit,get games,smiley fun,emoticon entertainment,smiley dance form,faces practicing dance,,الحصول على أرنب مطیع,الحصول على ألعاب,مبتسم المتعة,التعبیرات الترفیه,
شکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,به اینا برخورد کردمشکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,
شکلک قطار,شکلک تمرگز,شکلک مسخره بازی,شکلک گردش,,get the train,smiley Tmrgz,smiley Ridiculous,get working,,الحصول على القطار,مبتسم Tmrgz,مبتسم سخیفة,الحصول على العمل ,مال خیلی وقت پیشهشکلک قطار,شکلک تمرگز,شکلک مسخره بازی,شکلک گردش,,get the train,smiley Tmrgz,smiley Ridiculous,get working,,الحصول على القطار,مبتسم Tmrgz,مبتسم سخیفة,الحصول على العمل ,
شکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات,خواستین بگینشکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات,دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 07:16 ب.ظ

کاوایی^^

سه شنبه 31 مرداد 1396 05:41 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: انیمه ،
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 05:41 ب.ظ

:|

سه شنبه 31 مرداد 1396 05:28 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
هههههههههدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 05:29 ب.ظ

مدرسه

سه شنبه 31 مرداد 1396 05:27 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
وقتی بت میگن زود بخواب فردا باید بری مدرسهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 05:28 ب.ظ

کوتوری

سه شنبه 31 مرداد 1396 05:04 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: انیمه love live ،
چه نازه
داخل انیمه love live بوددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 05:42 ب.ظ

همه چی انیمه

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:44 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
همه چی ما شده انیمهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:45 ب.ظ

@_@

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:42 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
همیشه این قسمت نقاشی منو حرص میدهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:43 ب.ظ

مهم:|

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:41 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
کار ما از همشون مهم ترهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اهم :|

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:38 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
با موفقیت...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:40 ب.ظ

ههههههه

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:37 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
Karma Evil Iconفارسی بودKarma Evil Iconدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:38 ب.ظ

کریتو-کون و اسونا-ساما

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:35 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: انیمه هنر شمشیر زنی ،
عاشقشمدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:36 ب.ظ

انیمه

سه شنبه 31 مرداد 1396 04:30 ب.ظ

نویسنده : ♥❄ ♥❄nao tomori❄ ♥❄ ♥
ارسال شده در: طنز°~° ،
چشاشودیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 مرداد 1396 04:35 ب.ظتعدادکل صفحات : 17 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...